Historie

Det hele begyndte med, at smed, Niels Loft, konstruerede en eliminator, og som den første fik den godkendt af Brabrand Elværk. Derudover blev der bygget højttalere, solgt radioapparater og grammofoner – først hjemme fra privatboligen og siden fra Hovedgaden 21. I 1936 byggede han ny butik og værksted på Hovedgaden 76. En bygning, som han i 1945 solgte, for derefter at købe en lille bygning på Hovedgaden 57, hvor navnet RADIO LOFT for første gang så dagens lys.

I perioden 1950 til 1957 læste 2. generation, Jørgen Loft, elektronik – først på Teknisk Skole i Brabrand og senere på Teknikum i Aarhus og København, og i 1957 startede han i RADIO LOFT. Allerede i 1959 var antallet af medarbejdere, biler, produkter og omsætning vokset, så Jørgen Lofts hustru, Jytte Loft, blev ansat i bogholderiet efter endt uddannelse hos Automobilhuset, Niels Andersen.

I oktober 1962 blev den oprindelige bygning på Hovedgaden 57 væltet for første gang, og en ny og større forretning blev opført med tilhørende lager og værksted. I 1971 overtog Jytte og Jørgen Loft ejerskab af forretningen.

I 1978 udvidede RADIO LOFT sin forretning til Store Torv 16 i Aarhus, og dermed opstod RADIO LOFT – en butik, der turde være anderledes. Denne udvidelse blev også markeret af beslutningen om kun at sælge Bang & Olufsen-produkter, hvilket gjorde den til den første butik uden for København, der udelukkende fokuserede på Bang & Olufsen-produkter.

Det vakte stor interesse, både i og uden for branchen, at en radioforretning turde satse på kun at sælge et fabrikat og dermed knytte sig til så nært et samarbejde med producenten. Men via fornuftige dispositioner, og godt samarbejde med Bang & Olufsen, udviklede RADIO LOFT sig, så bygningen på Hovedgaden i 1989 for anden gang blev væltet. En ny 500 m² bygning bliver opført for på en hidtil ukendt og spændende måde at kunne vise, sælge og servicere Bang & Olufsen-produkter. Butikken på Store Torv er løbende blevet opdateret og er fornyeligt blevet totalmoderniseret for at kunne give den oplevelse, RADIO LOFT ønsker at give med Bang & Olufsens produkter.

I efteråret 1998 overtog Mogens og Lasse Loft som 3. generation RADIO LOFT. I efteråret 2012 blev Mogens eneejer af firmaet og vil også i årene fremover sørge for, at RADIO LOFT er anderledes – godt hjulpet af de to områdechefer, Kurt Vincent og Carsten Jensen.