For at gøre krav på en reparation under garantien for et Beoplay produkt, skal du udfylde nedenstående formular. Produktet bliver afhentet af UPS på adressen, du angiver. Produktet vil enten blive repareret eller ombyttet og returneret til afsenderadresse. Alle transportudgifter er naturligvis dækket af Beoplay – dog ikke, hvis vi ikke finder fejl på produktet!

En garantireparation kan kun indleveres til en autoriseret Bang & Olufsen forhandler i de første 14 dage fra købsdatoen, med undtagelse af Beoplay A9, som altid skal indleveres til en autoriseret Bang & Olufsen forhandler.

Garantien dækker ikke følgende:

 1. Regelmæssig kontrol, vedligeholdelse, reparation og udskiftning af dele som følge af normal slitage.
  2. Misbrug eller forkert brug, herunder, men ikke udelukkende er begrænset til den manglende brug af dette produkt til sine normale formål eller i overensstemmelse med B&O PLAY anvisninger om brug og vedligeholdelse. Mangler som følge af brugen af produktet sammen med tilbehør, der ikke er godkendt af B&O PLAY til brug med dette produkt.
  3. Svigt af produktet som følge af forkert installation eller brugt ikke er i overensstemmelse med de instruktioner og tekniske eller sikkerhedsmæssige standarder foreskrevet i brugerens produktmanual.
  4. Ulykker, naturkatastrofer, lynnedslag, vand, brand, offentlige uroligheder, forkert ventilation, spændingsudsving eller nogen årsag, som B&O PLAY ikke er herre over.
  5. Uautoriserede ændringer gennemføres med produktet for at overholde lokale eller internationale tekniske standarder i lande, som dette B&O PLAY produkt ikke oprindeligt er konstrueret.
  6. Skader af batteriet på grund af overopladning eller manglende brug i overensstemmelse med de specifikke anvisninger, som er beskrevet i brugerens produktmanual. Batterierne oplades af andre end de opladere, der er godkendt af B&O PLAY. På batteri kabinet eller celler er brudt eller viser tegn på manipulation.
  7. Denne garanti påvirker ikke forbrugernes lovmæssige rettigheder, eller de af forbrugernes rettigheder i forhold til forhandleren i forbindelse med deres køb/salgsaftale.
  8. Denne garanti kan ikke overdrages. Denne garanti vil være købernes ‘eneste retsmiddel og B&O PLAY er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller følgeskader eller brud på nogen udtrykkelig eller underforstået garanti på dette produkt. ANSVARSFRASKRIVELSE: B&O PLAY er ikke ansvarlig for tab af eventuelle gemte/lagrede data i produkter, der enten er repareret eller udskiftet.
  9. Ovenstående politikker er til garantiservice, og kunden vil være ansvarlig for eventuelle omkostninger i forbindelse med ikke-garantibetingelser. B&O PLAY forbeholder sig ret til at foretage endelige beslutninger om problemets beslutsomhed og den relevante tjeneste valgmulighed. Exchange enheder antager den resterende garanti af det originale produkt. Se din B O PLAY Erklæring om begrænset garanti for fuldstændige vilkår og betingelser, som nogle modeller har andre vilkår og betingelser. Nogle begrænsninger og restriktioner gælder, og disse programmer kan ændres uden forudgående varsel.

RETURN SERVICES

Vi er her for at hjælpe dig.

Hvis din enhed skal indsendes, skal du udfylde formularen vha. disse 4 enkle trin.

HVAD KAN DU FORVENTE AF VORES SELF-SERVICE?

Vi ønsker, at du er tilfreds med dit Bang & Olufsen-produkt. Er der et problem med din enhed, guider vores brugervenlige onlineværktøj dig gennem nogle nemme trin til fejlfinding.

Hvis vores fejltræ finder frem til, at dit Bang & Olufsen-produkt sandsynligvis er defekt, kan du straks derefter sende en forespørgsel med henblik på bytning af dit produkt.

Vær opmærksom på, at vi kun ombytter enheder inden for rammerne af de begrænsede garantibetingelser: www.beoplay.com/limited-warranty